Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Thủ thuật
Chắc hẳn bạn đã quá quen thuộc với việc tạo bảng biểu trong Word. Nhưng để tạo được các bảng biểu như ý muốn bạn cần biết cách chỉnh sửa chúng. Bài viết dưới đây, maru-2.com sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003.
  • Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong văn bản Word 2007
  • Cách di chuyển bảng trong Word
  • Kẻ bảng, chèn bảng biểu trong văn bản Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016
  • Cách chỉnh kích thước bảng trong Word, chỉnh giãn to nhỏ hàng cột của bảng
  • Cách thêm cột trong Word, thêm dòng, cột vào bảng

Khi thao tác với các bảng biểu trong Word, bạn đã biết cách lặp lại dòng tiêu đề của bảng biểu ở các trang trong Word, và qua bài viết hôm nay bạn sẽ biết thêm các thao tác chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003.

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Hướng dẫn chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

1. Chèn hàng, cột,ô

Chèn cột

Bước 1: Chọn vị trí kế bên cột cần chèn.

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Bước 2:Table --gt; Insert --gt;Columms to the Left (chèn cột bên trái) hoặc Columms to the Right (chèn cột bên phải).

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Kết quả: Bạn nhập giá trị vào các cột thêm vào.

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Chèn hàng

Bước 1: Chọn vị trí kế bên hàng cần chèn.

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Bước 2: Table --gt; Insert --gt;Rows Above (chèn hàng bên trên) hoặc Rows Below (chèn hàng dưới).

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Kết quả: Nhập giá trị vào hàng bạn vừa tạo thêm.

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Chèn ô

Bước 1: Chọn vị trí kế bên hàng cần chèn.

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Bước 2: Table --gt;Insert --gt;Cells...

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại chọn vị trí ô cần chèn và nhấn OK

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Két quả:

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

2. Gộp ô

Bước 1: Chọn các ô cần gộp

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Bước 2: Chọn Table --gt;Merge Cells

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Kết quả:

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

3. Tách ô

Bước 1: Chọn ô cần tách

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Bước 2: Chọn Table --gt;Split Cell.

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại, chọn số hàng số cột cần tách, nhấn OK.

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Kết quả:

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

4. Tách bảng

Bước 1: Chọn vị trí cần tách bảng

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Bước 2:Table --gt;Split Table

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

Kết quả:

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003

5. Xóa hàng, cột, ô, bảng

Bước 1: Chọn ô hàng, cột, bảng cần xóa

Bước 2:Table --gt;Delete --gt;Cells hoặc Rows hoặc Columm hoặc Table.

Word - Cách chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003


Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn các thao tác chỉnh sửa bảng biểu trong Word 2003, từ đó bạn có thể áp dụng chỉnh sửa trên bảng biểu của mình hiệu quả. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo Cách chỉnh sửa bảng biểu trong văn bản Word 2007


Trích nguồn : TMPhí

Recent Post