Windows 10 - Kích hoạt đồng hồ và lịch trên màn hình desktop

Thủ thuật
Trên Win 10, mặc định các ứng dụng đồng hồ, lịch (widget) sẽ bị ẩn đi. Để kích hoạt được chúng giống như Windows 7, bạn hãy theo dõi bài viết sau của chúng tôi.

Không giống như Windows 7, trên Windows 10 và Windows 8 các ứng dụng widget sẽ bị ẩn đi. Nếu người dùng muốn sử dụng chúng thì phải thay đổi một số thông số trên Registry của Windows. Để thực hiện được các bạn làm theo hướng dẫn sau:
Windows 10 - Kích hoạt đồng hồ và lịch trên màn hình desktop

Windows 10 - Kích hoạt đồng hồ và lịch trên màn hình desktop

Tải bản cài đặt Win 10


Bước 1: Mở cửa sổ Run sau đó nhập vào từ khóa Regedit.exe
Windows 10 - Kích hoạt đồng hồ và lịch trên màn hình desktop
Bước 2: Tìm tới từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell
Windows 10 - Kích hoạt đồng hồ và lịch trên màn hình desktop
Bước 3: Tại màn hình bên phải bạn phải chuột và chọn New sau đó chọn DWORD (32-bit), và đặt tên là: UseWin32TrayClockExperience
Windows 10 - Kích hoạt đồng hồ và lịch trên màn hình desktop
Bước 4: Tiếp đến bạn Double Click (Click đúp vào từ khóa vừa tạo), nhập giá trị 0, Click Ok
Windows 10 - Kích hoạt đồng hồ và lịch trên màn hình desktop
Cuối cùng bạn đóng các cửa sổ lại và khởi động lại máy tính và kiểm tra kết quả nhé. Như vậy bạn đã có thể sử dụng được các ứng dụng widget lịch và đồng hồ trên Windows 10 dễ dàng. Bạn cũng có thể áp dụng cho Windows 8.1 và 8. Tham khảo các phím tắt trong win 10


Trích nguồn: TảiMPhí

Recent Post