Hàm tách họ và tên trong Excel, hàm Left, Right

Thủ thuật
Khi làm việc với Excel nhiều khi bạn thường để Họ và tên chung trong một cột nhưng khi làm việc trong một số trường hợp bạn lại cần tách ra thành cột Họ tên đệm và cột Tên hoặc cột Họ và cột Tên đệm với Tên,vậy cách tách sẽ làm thế nào? Mời bạn theo dõi thủ thuật Tách họ và tên trong Excel để biết cách thực hiện.

Việc tách họ và tên trong Excel hiện có một số cách làm thông qua hàm cơ bản trong excel hay dòng lệnh, dưới đây chúng tôi sẽ sử dụng một số hàm cơ bản trong Excel như hàm Left, Right, mời bạn theo dõi và thực hiện cùng chúng tôi nhé.

Hàm tách họ và tên trong Excel, hàm Left, Right

Dùng hàm Left, Right để tách họ và tên trong Excel

Hàm tách họ và tên trong Excel, hàm Left, Right

Giả sử ta có một bảng biểu với các thông tin Họ và tên như hình dưới:

Hàm tách họ và tên trong Excel, hàm Left, Right

Bạn thực hiện cách tách theo các bước sau:

Bước 1: Bạn đặt con trỏ chuột vào 1 ô nào đó trong cột Họ, sau đó gõ công thức

=LEFT(D3,FIND(" ",D3,1)-1)

(D3 là ô chứa dữ liệu tên đầy đủ)

Trong công thức trên, hàm LEFT có chức năng cắt chuỗi ký tự phía bên trái với điều kiện cắt từ khoảng trắng đầu tiên ở ô D3. Do đó với chuỗi ký tự trong ô D3 là Nguyễn Văn Hòa, từ "Nguyễn" sẽ thỏa mãn điều kiện của công thức và tách chuỗi ký tự mang giá trị của Họ sang 1 ô riêng.

Hàm tách họ và tên trong Excel, hàm Left, Right

Bước 2: Bạn di chuột vào góc ô vừa gõ công thức sao cho xuất hiện dấu cộng "+" màu đen giống như hình, sau đó nhấn giữ và kéo chuột xuống các ô còn lại để áp dụng hàm cho cả cột.

Hàm tách họ và tên trong Excel, hàm Left, Right

Và đây là kết quả sau khi bạn tách Họ của cột Họ tên học sinh trong Excel:

Hàm tách họ và tên trong Excel, hàm Left, Right

Bước 3: Tiếp tục tách Tên học sinh trong bảng bằng cách đặt con trỏ chuột vào ô bất kỳ trong cột Tên học sinh, sau đó gõ câu lệnh:

=RIGHT(D3,LEN(D3)-FIND(" ",D3,1))

(D3 là ô chứa dữ liệu tên đầy đủ)

Trong công thức trên, hàm RIGHT có chức năng cắt chuỗi kỹ tự phía bên phải với điều kiện cắt thỏa mãn hàm đếm ký tự LEN trong ô D3

Hàm tách họ và tên trong Excel, hàm Left, Right

Bước 4: Bạn thực hiện tượng tự như bước 2, bạn di chuột vào góc ô vừa gõ công thức sao cho xuất hiện dấu cộng "+" màu đen, sau đó nhấn giữ và kéo chuột xuống các ô còn lại để áp dụng hàm cho cả cột -gt; khi đó bạn sẽ tách Họ và Tên trong Excel trong cả danh sách như kết quả ở hình dưới:

Hàm tách họ và tên trong Excel, hàm Left, Right

Như vậy là bạn vừa cùng chúng tôi thao tác xong các bước để dùng Hàm tách họ và tên trong Excel với hàm LEFT và hàm RIGHT, các bước thực hiện để bạn tách Họ và tách Tên khá đơn giản nên chỉ cần bạn xem kỹ hơn là sẽ hiểu và thao tác được.


Ngoài ra, Excel có rất nhiều câu lệnh, phím tắt có thể hỗ trợ, trợ giúp trong quá trình bạn làm việc với Excel. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết phím tắt Excel mà maru-2.com đã từng chia sẻ, giới thiệu để tham khảo nhé! Còn nếu muốn chèn các ký tự đặc biệt độc đáo vào file Excel, các bạn cũng có thể tham khảo hướng dẫn chèn ký tự đặc biệt trong Excel. Chúc bạn thành công.

Trích nguồn : TMPhí

Recent Post