Hàm ERROR.TYPE trong Excel, trả về số tương ứng với giá trị lỗi

Thủ thuật
Hàm ERROR.TYPE trong Excel được sử dụng để trả về số tương ứng với giá trị lỗi. Để tìm hiểu rõ hơn về hàm ERROR.TYPE trong Excel, trả về số tương ứng với giá trị lỗi, bạn đọc tham khảo tiếp bài viết dưới đây của maru-2.com

Trong bài viết dưới đây maru-2.com sẽ giới thiệu cho bạn về hàm ERROR.TYPE trong Excel, trả về số tương ứng với giá trị lỗi. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo một số bài viết khác trên maru-2.com để tìm hiểu rõ hơn về các hàm FIND, hàm VALUE trong Excel nhé.

Hàm ERROR.TYPE trong Excel, trả về số tương ứng với giá trị lỗi

Mô tả hàm ERROR.TYPE trong Excel, trả về số tương ứng với giá trị lỗi

Hàm Excel Error.Type trả về số nguyên tương tứng với một trong các giá trị lỗi trong Excel, cho bạn biết loại lỗi được cung cấp.

Cú pháp hàm ERROR.TYPE trong Excel có dạng như sau:

ERROR.TYPE( error_val )

Trong đó error_val được cung cấp là giá trị lỗi (hoặc tham chiếu đến ô chứa giá trịn lỗi) mà bạn muốn trả về số nguyên tương tứng.

Các số nguyên được hàm Excel Error.Type trả về tương ứng với các giá trị lỗi được liệt kê trong bảng dưới đây:

Hàm ERROR.TYPE trong Excel, trả về số tương ứng với giá trị lỗi

Để tìm hiểu chi tiết từng lỗi trong bảng trên, bạn đọc có thể truy cập trang lỗi công thức Excel để biết thêm thông tin.

Ví dụ hàm ERROR.TYPE trong Excel, trả về số tương ứng với giá trị lỗi

Cột B trong bảng tính dưới đây minh họa hàm Excel Error.Type.

Công thức:

Hàm ERROR.TYPE trong Excel, trả về số tương ứng với giá trị lỗi

Kết quả trả về:

Hàm ERROR.TYPE trong Excel, trả về số tương ứng với giá trị lỗi

Lưu ý trong ví dụ cuối cùng trong ô B4, hàm kiểm tra giá trị của ô B4 không phải là lỗi. Vì vậy hàm Error.Type sẽ trả về lỗi #N/A.


Bài viết trên đây là maru-2.com vừa giới thiệu cho bạn về hàm ERROR.TYPE trong Excel, trả về số tương ứng với giá trị lỗi. Để tìm hiểu thêm một số ví dụ và thông tin khác liên quan đến hàm Excel ERROR.TYPE, bạn đọc có thể truy cập và tham khảo trên trang chủ Microsoft Office, ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm về Hàm ISERROR trong Excel nhé.

Trích nguồn : TMPhí

Recent Post