Excel - Hàm YIELD, Hàm tính lợi nhuận chứng khoán trả lãi định kỳ

Thủ thuật
Bạn đã bao giờ nghe đến chứng khoán, có lẽ là không ít lần phải không? Bạn có biết trong Excel hỗ trợ cho các bạn rất nhiều hàm, công thức để hỗ trợ bạn tính toán nhanh hơn về lĩnh vực chứng khoán. Bài viết dưới đây maru-2.com sẽ giới thiệu cho các bạn hàm YIELD để tính lợi nhuận chứng khoán trả lãi định kỳ.

Nếu như ở bài trước bạn đã được làm quen với hàm ACCRINT trong Excel để tính tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ, thì bài viết dưới đây chúng ta tiếp tục tìm hiểu cú pháp và cách dùng hàm YIELD để tính lợi nhuận chứng khoán trả lãi định kỳ.

Excel - Hàm YIELD, Hàm tính lợi nhuận chứng khoán trả lãi định kỳ

Hướng dẫn dùng hàm YIELD trong Excel - Ví dụ minh họa

Cú pháp: YIELD (settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, basis)

Trong đó:

- Settlement: Ngày thanh khoản thế chấp. Tham số bắt buộc
- Maturity: Ngày đến hạn thế chấp. Tham số bắt buộc
- Rate: Tỷ suất lãi hằng năm của thế chấp. Tham số bắt buộc
- Pr: Giá chứng khoán theo mạnh giá $100. Tham số bắt buộc
- Redemption: Giá trị hoàn trả của thế chấp trên mạnh giá $100. Tham số bắt buộc
- Frequency: Số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm. Tham số bắt buộc
- Basis: Loại cơ sở đến ngày sẽ dùng. Không bắt buộc. cơ sở đếm ngày tương ứng là : 0 hoặc bỏ qua(30/360 US), 1(thực tế/thực tế), 2(thực tế/360), 3(thực tế/365), 4 (30/360 Châu Âu)

Chức năng: Tính lợi nhuận đối với chứng khoản trả lải theo định kỳ.

Ví dụ: Bạn có một bảng tính như sau:

Excel - Hàm YIELD, Hàm tính lợi nhuận chứng khoán trả lãi định kỳ

Bạn muốn tính lợi nhuận chứng khoán trả lãi định kỳ, bạn thực hiện như sau:

Tại ô J8 bạn gõ =YIELD(C8,D8,E8,F8,G8,H8,I8) nhấn Enter, sẽ cho bạn kết quả như hình bên dưới.

Excel - Hàm YIELD, Hàm tính lợi nhuận chứng khoán trả lãi định kỳ

Nhấn giữ chuột để kéo kết quả cho các ô còn lại:

Excel - Hàm YIELD, Hàm tính lợi nhuận chứng khoán trả lãi định kỳ


Kết luận: Các bạn chú ý các giá trị ngày tháng bạn nên dùng hàm Date hoặc kết hợp với các hàm khác để nhập, tránh những lỗi phát sinh khi nhập bằng văn bản.


Trích nguồn : TMPhí

Recent Post