Excel - Hàm Max và Min, Hàm cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Thủ thuật
Trong Excel có rất nhiều hàm thống kê, hàm MAX và hàm MIN là hai trong số đó và được sử dụng rất thông dụng để trả về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của đối số hoặc vùng dữ liệu có chứa số.

Để hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm MAX và hàm MIN để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hay vùng dữ liệu, bài viết dưới đây của maru-2.com sẽ giới thiệu với các bạn về cú pháp, chức năng và các ví dụ minh họa trong các trường hợp cụ thể.

Excel - Hàm Max và Min, Hàm cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Hướng dẫn dùng hàm MAX và hàm MIN trong Excel

Cú pháp:

- MAX (number 1, number 2, …)

- MIN (number 1, number 2, …)

Trong đó: Number 1, number 2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu.

Chức năng: Trả về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hoặc vùng dữ liệu có chứa số.

Ví dụ 1:

- Đưa về giá trị lớn nhất trong dãy các số 10, -20, 3, 4, 11

Công thức sẽ là: MAX (10, -20, 3, 4, 11) = 11.

- Đưa về giá trị nhỏ nhất trong các số: 20, 100, 30, 45.

Công thức sẽ là: MIN (20, 100, 30, 45) = 20.

Ví dụ 2: Tìm giá trị lớn nhất trong bảng dữ liệu sau

- Dựa vào bảng danh sách học sinh ta tìm điểm số lớn nhất trong danh sách kết quả điểm Toán

- Ta áp dụng hàm MAX để đưa về giá trị lớn nhất của cột “Toán”.

- Công thức áp dụng cho ô kết quả D15 như sau: D15 = MAX (D6:D14)

Kết quả thu được là:

Excel - Hàm Max và Min, Hàm cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Ví dụ 3: Tìm giá trị nhỏ nhất trong bảng dữ liệu sau

- Dựa vào bảng Danh sách học sinh ta tìm điểm Toán thấp nhất trong danh sách điểm Toán của tất cả học viên

- Ta áp dụng hàm MIN để đưa về giá trị nhỏ nhất của cột “Toán”.

- Công thức cho ô kết quả D15 như sau: D15 = MIN(D6:D14)

Kết quả thu được là:

Excel - Hàm Max và Min, Hàm cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Trong khuôn khổ bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MAX và hàm MIN trong Excel thông qua các ví dụ minh họa cụ thể. Hi vọng các bạn đã biết được thêm về cú pháp, chức năng và cách sử dụng hàm thống kê thông dụng này trong Excel. Ngoài ra bạn có thể tham khảo và sử dụng các thủ thuật về Excel có sẵn trong maru-2.com để thao tác trên bảng tính hiệu quả hơn. Tương tự hàm min thì các bạn có thể tham khảo Hàm MINA, Hàm trả về giá trị nhỏ nhấtTrích nguồn : TMPhí

Recent Post