Cảnh báo công nghệ scam mới khiến Chrome ngốn 100% CPU

Thủ thuật
Cảnh báo công nghệ scam mới khiến Chrome ngốn 100% CPU. Cụ thể, công nghệ scam mới được phát hiện sử dụng JavaScript để tạo vòng lặp, khiến trình duyệt Chrome chiếm dụng hết tài nguyên CPU máy tính và đóng băng trình duyệt.

Biến thể của công nghệ scam mới này được báo cáo trong báo cáo lỗi Google Chrome, theo đó khi người dùng truy cập trang web bất kỳ trên trình duyệt, việc sử dụng CPU sẽ nhanh chóng đạt mức 100% và gây ra lỗi không thể đóng các tab, hoặc trình duyệt hoạt động không đúng cách cho đến khi kill process Chrome.

Cảnh báo công nghệ scam mới khiến Chrome ngốn 100% CPU

Cảnh báo công nghệ scam mới khiến Chrome ngốn 100% CPU

Khi truy cập URL được liệt kê, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web hỗ trợ kỹ thuật lừa đảo có tên là Important Information (thông tin quan trọng). Trang web này ngụy trang dưới tên lỗi Windows : "Internet Security Alert! Code: 055BCCAC9FEC", nói rằng máy tính của bạn nhiễm virus, và phải gọi tới số điện thoại hỗ trợ được liệt kê trên trang để được trợ giúp.

Cảnh báo công nghệ scam mới khiến Chrome ngốn 100% CPU

Đáng nói là trang này chứa JavaScript khiến trình duyệt liên tục chuyển hướng đến URL #, sau đó là nút quay lại để đi đến trang trước trong lịch sử duyệt web và một nút chuyển tiếp để quay lại trang ban đầu.

Cảnh báo công nghệ scam mới khiến Chrome ngốn 100% CPU

Vòng lặp này khiến trình duyệt sử dụng tất cả tài nguyên CPU máy tính, như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình Chrome Task Manager dưới đây:

Cảnh báo công nghệ scam mới khiến Chrome ngốn 100% CPU

Việc sử dụng CPU quá cao dẫn đến tình trạng trình duyệt đóng băng, máy tính gần như không thể sử dụng được. Tại thời điểm này, cách duy nhất để đóng trình duyệt là đóng process Chrome.exe vi phạm bằng cách sử dụng công cụ như Windows Task Manager. (Trường hợp CPU máy tính chạy 100%, bạn tham khảo cách sửa lỗi CPU 100% tại đây).

Vấn đề là sau khi đóng process và mở lại Chrome, trình duyệt sẽ thông báo cho bạn mở lại các trang trước đó, vô hình chung điều này sẽ mở lại cả trang hỗ trợ lừa đảo, và lại tiếp tục gây ra các sự cố đóng băng trình duyệt lần nữa.

Cảnh báo công nghệ scam mới khiến Chrome ngốn 100% CPU

Vì vậy sau khi bị ảnh hưởng bởi trang web lừa đảo, và kill process trình duyệt, cần phải đảm bảo bạn không cho phép trình duyệt web mở lại hoặc khôi phục các tab đã mở trước đó, nếu không mọi thứ sẽ lại như lúc ban đầu.


Hiện tại công nghệ scam mới này không ảnh hưởng đến Firefox, nếu có bị ảnh hưởng, người dùng chỉ cần đóng các tab và trình duyệt Firefox để loại bỏ công nghệ scam này.

Trích nguồn: TảiMphí

Recent Post