Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Thủ thuật
Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới sẽ được maru-2.com cập nhật trong bài viết sau đây giúp bạn đọc liên lạc với mọi người đang sống ở nước ngoài dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Đôi khi bạn nhận được điện thoại từ một đầu số lạ hoặc bạn cần liên lạc với người thân, bạn bè của mình đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài thì nắm bắt được bảng mã vùng điện thoại quốc tế là điều cần thiết. Sau đây, maru-2.com xin cập nhật bảng mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới, các bạn cùng tham khảo.

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Danh sách mã quốc tế

Bảng mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới là gì?

Mã vùng điện thoại quốc tế là các con số đầu tiên mà chúng ta cần phải nhập khi muốn gọi người thân yêu của mình khi ở quốc gia nào đó. Giống như mã vùng điện thoại Việt Nam mới nhất, mỗi quốc gia sẽ có mã vùng điện thoại là khác nhau. Hầu hết mọi quốc gia đều chấp thuật số 00 là mã tiêu chuẩn để gọi ra ngoài, tuy nhiên có vài nước đặc biệt. Thông thường, số điện thoại quốc tế được viết dấu cộng (+) phía trước rồi tới mã số điện thoại của quốc gia mà bạn cần gọi đến.

Khi bạn muốn gọi điện thoại cho ai đó đang ở nước ngoài thì bên cạnh nhập mã quốc gia thì bạn cần nhập cả mã vùng của nơi mà bạn cần gọi tới. Bạn cần thực hiện theo cú pháp như sau:

- [+] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]

- [00] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]

Chẳng hạn nếu bạn muốn gọi bạn bè của bạn có số điện thoại di động là 0973.930.333 đang sống ở bên Mỹ có mã quóc gia là + 1 thì bạn nhập số: 00010973930333 hoặc có thể quay số +01097393033.

Bảng mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

Bảng Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới


Các bạn cùng cập nhật bảng mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới để có thể gọi chco bạn bè, người thân yêu của mình ở nước ngoài dễ dàng hơn nhé.

Trích nguồn : TảiMPhí

Recent Post